• Thailand, Ubon Ratchathani
  • ubonwellpack@gmail.com
  • 088 378 5005

ฟิลม์ฉลากขวด (Shrink Film)

คือฟิล์มที่สามารถหดตัวยึดติดกับวัตถุที่เราต้องการได้ โดยนำฟิล์มทำเป็นท่อ เพื่อนำมาสวมเข้ากับวัตถุต่างๆที่ได้ออกแบบไว้ แล้วใช้ลมร้อนเป่าบริเวณฟิล์มทำให้ฟิล์มเกิดปฏิกริยาหดตัวและรัดรูปเข้ากับวัตถุที่ต้องการ โดยส่วนใหญ่แล้วฟิล์มจะมีการพิมพ์โลโก้หรือข้อความลงไปที่แผ่นฟิล์ม เพื่อให้สะดุดตา และเป็นที่น่าจดจำของแบรนด์สินค้า โดยฟิล์มสามารถติดกับวัตถุที่เราออกแบบไว้ดังนี้

  • ฟิลม์ฉลากขวด
  • ฟิลม์แพคโหล
  • ฟิลม์ซีลคอขวด
  • ฟิลม์ซีลคอถัง
  • ฟิลม์ฝาน้ำถ้วย
ฟิล์มฉลากขวด

รายการสินค้า

ยังไม่มีตัวอย่างสินค้า