• Thailand, Ubon Ratchathani
  • ubonwellpack@gmail.com
  • 088 378 5005

พลาสติก PE หรือ โพลีเอทิลิน (Polyethylene)

เป็นพลาสติกที่เรานิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากคุณสมบัติของพลาสติกประเภทนี้ มีจุดหลอมเหลวที่ต่ำ จึงทำให้ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตนั้นถูกลงไปด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับพลาสติกประเภทอื่นๆแล้ว จึงทำให้พลาสติกประเภท PE นั้นมีราคาที่ถูกที่สุด จึงเป็นที่นิยมมากที่สุดเช่นกัน

  • พลาสติก PE ยังสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
    • HDPE หรือ โพลีเอทิลินชนิดความหนาแน่สูง (High Density Polyethylene)
    • LDPE หรือ โพลีเอทิลินชนิดความหนาแน่ต่ำ (Low Density Polyethylene)
    • LLDPE หรือ โพลีเอทิลินชนิดความหนาแน่ต่ำเชิงเส้นตรง (Linear Low Density Polyethylene)
ส่วนประเภทที่เรานำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์คือ HDPE หรือ โพลีเอทิลินชนิดความหนาแน่สูง (High Density Polyethylene) นั่นเอง นิยมนำมาใช้ทำเป็น ขวดแชมพู หรือขวดน้ำยาต่างๆ เพราะมีความทนทานต่อสารเคมี ตัวทำลาย ความเป็นกรดและด่างได้ดี แต่ทนความร้อนได้ต่ำเมื่อเทียบกับพลาสติกประเภทอื่น (ทนอุณหภูมิได้ที่ -50 ถึง 80 องศาเซลเซียส) มีความแข็งแรง คงรูปได้ดี มีความเหนียวยื่นยุ่น สีขุ่น และโปร่งแสง

พลาสติกประเภท PP หรือ โพลีโพพีลิน (Polypropylene)

คุณสมบัติของพลาสติกประเภท PP นั้นค่อนข้างใกล้เคียงกับพลาสติกประเภท PE แต่มีความสามารถในการทนความร้อนได้สูงกว่า (ทนอุณหภูมิได้ถึง 120 องศาเซลเซียส) เนื้อใสกว่า และมีราคาสูงกว่าเล็กน้อย

ถังน้ำดื่ม

รายการสินค้า

ยังไม่มีตัวอย่างสินค้า